Буквально місяць тому ми писали про незвичайний японському гаджеті для зняття стресу, що виділяється оригінальним дизайном з роботизованим хвостом. Тепер же стало відомо про підготовку до випуску не менш оригінальною альтернативи від команди українських розробників Planexta. Проект носить назву Pure Purr. І це спеціальна версія китайського VR-шолома Bobo VR X1 на Android Nibiru, призначеного для зняття фізіологічного стресу. Інтерес у даному випадку викликає методика зняття цього самого стресу.

Буквально месяц назад мы писали о необычном японском гаджете для снятия стресса, выделяющимся оригинальным дизайном с роботизированным хвостом. Теперь же стало известно о подготовке к выпуску не менее оригинальной альтернативы от команды украинских разработчиков Planexta. Проект носит название Pure Purr. И это специальная версия китайского VR-шлема Bobo VR X1 на Android Nibiru, предназначенного для снятия физиологического стресса. Интерес в данном случае вызывает методика снятия этого самого стресса.  Украинские разработчики предлагают использовать в качестве антистрессовой терапии кошачье мурлыканье. Для самых впечатлительных, повторим — кошачье мурлыканье. Правда, стоит оговориться, что это будут не обычные звуки, которые мы все привыкли слышать от котов, а специальные модифицированные звуковые стимулы.  В основе разработки лежат так называемые бинауральные биты. Как рассказывает основатель стартапа Евгений Найштетик, способ создания звукового эффекта, когда одна нота играется в левом и правом ухе немного по-разному.  Встроенные в шлем наушники будут воспроизводить звуки с частотой от 12 Гц. По словам Евгения, чтобы снять с пользователя физиологический стресс, используются шесть стимулов: от специфических бинауральных эффектов, синхронизированных по фазам, до гипнотического маятника, что бы это ни значило.  На создание первого звукового стимула в студии команда потратила более двух недель. Сейчас команда пишет программу, которая сможет сводить звуковой контент по алгоритму без участия человека. Кроме того, в будущем разработчики планируют разнообразить эти самые звуковые стимулы.  Воздействие на пациента оценивают с помощью анализа вариабельности ритма сердца. Этот же подход использован в другом устройстве команды — браслете SenceBand для мониторинга эмоционального состояния, о котором мы уже писали ранее. В будущем Pure Purr сможет работать в паре с SenceBand.  Сейчас прототип устройства проходит клинические испытания в клинике «Доктор Сэм». При этом доклинические исследования на ограниченной выборке (50 человек) продемонстрировали эффективность в более 85% случаев уже через 5 минут воздействия.  Первую партию готовых шлемов Pure Purr планируют выпустить в феврале, ориентировочно они будут стоить по $600 за штуку.  Источник: ain

Українські розробники пропонують використовувати в якості антистресової терапії котяче муркотання. Для найбільш вразливих, повторимо — котяче муркотання. Правда, варто обмовитися, що це будуть не звичайні звуки, які ми всі звикли чути від котів, а спеціальні модифіковані звукові стимули.

В основі розробки лежать так звані бінауральні біти. Як розповідає засновник стартапу Євген Найштетик, спосіб створення звукового ефекту, коли одна нота грається в лівому і правому вусі трохи по-різному.

Вбудовані в шолом навушники будуть відтворювати звуки з частотою від 12 Гц. За словами Євгена, щоб зняти з користувача фізіологічний стрес, використовуються шість стимулів: від специфічних бінауральних ефектів, синхронізованих по фазах, до гіпнотичного маятника, що б це не значило.

На створення першого звукового стимулу в студії команда витратила більше двох тижнів. Зараз команда пише програму, яка зможе зводити звуковий контент за алгоритмом без участі людини. Крім того, в майбутньому розробники планують урізноманітнити ці самі звукові стимули.

Вплив на пацієнта оцінюють за допомогою аналізу варіабельності ритму серця. Цей же підхід використаний в іншому пристрої команди — браслеті SenceBand для моніторингу емоційного стану, про який ми вже писали раніше. В майбутньому Pure Purr зможе працювати в парі з SenceBand.

Зараз прототип пристрою проходить клінічні випробування в клініці «Доктор Сем». При цьому доклінічні дослідження на обмеженої вибірки (50 осіб) продемонстрували ефективність в більш 85% випадків вже через 5 хвилин впливу.

Першу партію готових шоломів Pure Purr планують випустити в лютому, орієнтовно вони будуть коштувати по $600 за штуку.

Джерело: ain