Національна комісія регулювання зв’язку України (НКРЗ) затвердила нові правила реєстрації абонентів операторів мобільного зв’язку. Зараз правила передані на затвердження в Міністерство юстиції.

Национальная комиссия регулирования связи Украины (НКРСИ) утвердила новые правила регистрации абонентов операторов мобильной связи. В настоящий момент правила переданы на утверждение в Министерство юстиции.  В августе текущего года украинские власти разработали законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию абонентов мобильной связи, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам. НКРСИ одобрила данную иницативу, отметив только, что переходный период для операторов связи следует увеличить с 3 до 6 месяцев. Одним из главных нововведений в утвержденных правилах является возможность дистанционной регистрации. Данные нововведения призваны помочь украинским правоохранительным органам бороться со злоумышленниками и мошенниками. Сейчас украинским пользователям для идентификации необходимо лично явиться в сервисный центр с документами. В настоящее время свыше 92% украинских абонентов являются анонимными пользователями предоплаченных услуг. По словам представителей мобильных операторов, данные правила ни к чему не обязывают абонентов. В них указано лишь описание самого процесса регистрации. «Регистрация позволяет упростить и обезопасить процедуру замены сим-карты. Зарегистрированный абонент гораздо более защищен от посягательств мошенников. А в будущем, в случае регистрации всех абонентов, это позволит внедрять новые услуги, в том числе, государственные. Например, возможность online-голосования на выборах», — пояснила пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская. Поданные на утверждение в Минюст правила отводят девять месяцев на подготовку всех технических и административных средств, необходимых для добровольной регистрации. Источник: securitylab.ru

У серпні поточного року українські власті розробили законопроект, який передбачає обов’язкову реєстрацію абонентів мобільного зв’язку, а також реєстрацію обладнання за міжнародними ідентифікаторів. НКРЗІ схвалила дану иницативу, зазначивши тільки, що перехідний період для операторів зв’язку слід збільшити з 3 до 6 місяців.

Одним з головних нововведень в затверджених правилах є можливість дистанційної реєстрації. Дані нововведення покликані допомогти українським правоохоронним органам боротися зі зловмисниками і шахраями. Зараз українським користувачам для ідентифікації необхідно особисто з’явитися в сервісний центр з документами. В даний час понад 92% українських абонентів є анонімними користувачами передплачених послуг.

За словами представників мобільних операторів, дані правила ні до чого не зобов’язують абонентів. У них зазначено лише опис самого процесу реєстрації. «Реєстрація дозволяє спростити та убезпечити процедуру заміни sim-карти. Зареєстрований абонент набагато більш захищений від зазіхань шахраїв. А в майбутньому, в разі реєстрації всіх абонентів, це дозволить впроваджувати нові послуги, в тому числі, державні. Наприклад, можливість online-голосування на виборах», — пояснила прес-секретар Vodafone Ukraine Вікторія Павловська.

Подані на затвердження до Мін’юсту правила відводять дев’ять місяців на підготовку всіх технічних і адміністративних засобів, необхідних для добровільної реєстрації.

Джерело: securitylab.ru