Починаючи з наступного навчального року школярам у Франції буде заборонено користуватися мобільними телефонами і смартфонами на уроках в класних кімнатах.

Начиная со следующего учебного года, школьникам во Франции будет запрещено пользоваться мобильными телефонами и смартфонами на уроках в классных комнатах.  Отмечается, что школьники смогут приносить мобильные устройства в школу, но они должны быть заблокированы до окончания учебного дня. Такой запрет распространяется на учеников в возрасте от 6 до 15 лет. В 15-летнем возрасте ученики во Франции переходят в старшую школу, где указанное ограничение не действует. Во всяком случае, на текущий момент.  Ограничение на использование мобильных устройств в школах преследует сразу несколько целей. Во-первых, это позволит устранить один из отвлекающих факторов. Во-вторых, тем самым французские политики подчёркивают необходимость заботы о детском здоровье, так как дети не должны проводить много времени (или вообще какое-то время) за экраном мобильного устройства до достижения как минимум 7-летнего возраста.  Пока не уточняется, как ученики будут хранить свои смартфоны, и как учителя будут контролировать соблюдение запрета на использование гаджетов.  Источник: The Verge

Відзначається, що школярі зможуть приносити мобільні пристрої в школу, але вони повинні бути заблоковані до закінчення навчального дня. Така заборона поширюється на учнів у віці від 6 до 15 років. У 15-річному віці учні у Франції переходять в старшу школу, де зазначене обмеження не діє. У всякому разі, на поточний момент.

Обмеження на використання мобільних пристроїв у школах переслідує відразу кілька цілей. По-перше, це дозволить усунути один з відволікаючих чинників. По-друге, тим самим французькі політики підкреслюють необхідність турботи про дитяче здоров’я, так як діти не повинні проводити багато часу (або взагалі якийсь час) за екраном мобільного пристрою до досягнення як мінімум 7-річного віку.

Поки не уточнюється, як учні будуть зберігати свої смартфони, і вчителі будуть контролювати дотримання заборони на використання гаджетів.

Джерело: The Verge