Минулого тижня стало відомо, що за півроку Apple так і не встигла підготувати до виходу в Microsoft Store власне З iTunes, яке давно підтримує Windows, і воно з’явиться в магазині лише в наступному році. Але було великою несподіванкою, коли про це вперше оголосили на конференції Build 2017. Браузер Google Chrome теж не з тих додатків, які можна сміливо очікувати в Windows Store. І, тим не менш, на цьому тижні воно там з’явилося. Правда, Google додала Chrome в магазин Windows Store вельми незвичайним способом.

На прошлой неделе стало известно, что за полгода Apple так и не успела подготовить к выходу в Microsoft Store собственное ПО iTunes, которое давно поддерживает Windows, и оно появится в магазине лишь в следующем году. Но было большой неожиданностью, когда об этом впервые объявили на конференции Build 2017. Браузер Google Chrome тоже не из тех приложений, которые можно смело ожидать в Windows Store. И, тем не менее, на этой неделе оно там появилось. Правда, Google добавила Chrome в магазин Windows Store весьма необычным способом.  Вместо привычного установочного файла Chrome компания Google добавила файл-ссылку, который попросту перенаправляет пользователя на соответствующую страничку для загрузки браузера на сайте Google. Ссылка на загрузку установочного файла Chrome открывается в браузере, установленном по умолчанию.  Вот так Google одновременно весьма оригинально высмеял Windows Store и ясно дал понять, что в обозримом будущем не планирует добавлять свой браузер в магазин Microsoft.  Этому есть множество объяснений, но самой главной и наиболее очевидной является причина, связанная с ограничениями ОС Windows 10 S. Все без исключения приложения Windows Store, предназначенные для просмотра веб-страниц, должны использовать движки HTML и JavaScript, которые предоставляет Windows 10. А браузер Google Chrome, как известно, использует собственный движок Blink. То есть, Google нужно выпускать специальную версию Chrome, чтобы пользователи «урезанной» версии Windows 10 с приставкой S не ощущали себя обделенными. Напомним, эта версия Windows 10 в числе прочего отличается тем, что не может запускать какие-либо приложения помимо тех, что есть в магазине. Но как показала история с Windows Phone, где тоже требовалась специальная версия браузера, Google на это пойдет едва ли. Особенно с учетом того, что доля Windows 10 S на рынке соответствующих устройств весьма незначительна. Так что Google вполне может позволить себе проигнорировать Windows 10 S и просто добавить ссылку для загрузки браузера с официального сайта. Мало ли, может кто-то не сможет «нагуглить» ее в поисковике.  Обновлено: Microsoft удалила из Windows Store приложение Google Chrome.  Источник: The Verge

Замість звичного інсталяційного файлу Chrome компанія Google додала файл-посилання, який просто перенаправляє користувача на відповідну сторінку для завантаження браузера на сайті Google. Посилання на завантаження інсталяційного файлу Chrome відкривається в браузері, встановленому за замовчуванням.

Ось так Google одночасно досить оригінально висміяв Windows Store і ясно дав зрозуміти, що в найближчому майбутньому не планує додавати свій браузер в магазин Microsoft.

Цьому є багато пояснень, але самою головною і найбільш очевидною є причина, пов’язана з обмеженнями ОС Windows 10 S. Всі без винятку додатки Windows Store, призначені для перегляду веб-сторінок, повинні використовувати движки HTML і JavaScript, що надає Windows 10. Браузер Google Chrome, як відомо, використовує власний движок Blink. Тобто, Google потрібно випускати спеціальну версію Chrome, щоб користувачі «урізаної» версії Windows 10 з приставкою S не відчували себе обділеними. Нагадаємо, ця версія Windows 10 в числі іншого відрізняється тим, що не може запускати будь-які додатки крім тих, що є в магазині. Але як показала історія з Windows Phone, де теж була потрібна спеціальна версія браузера, Google піде на це навряд чи. Особливо з урахуванням того, що частка Windows 10 S на ринку відповідних пристроїв досить незначна. Так що Google цілком може дозволити собі проігнорувати Windows 10 S і просто додати посилання для завантаження браузера з офіційного сайту. Мало лі, може хтось не зможе «нагуглити» її в пошуковику.

Оновлено: Microsoft видалила з Windows Store додаток Google Chrome.

Джерело: The Verge