Існуючі на ринку версії мобільної операційної системи Android дозволяють користувачеві переглядати інформацію про силу сигналу мобільної мережі через меню налаштувань. Але в майбутньому надання такої інформації може стати опцією, а не обов’язковим атрибутом.

Существующие на рынке версии мобильной операционной системы Android позволяют пользователю просматривать информацию о силе сигнала мобильной сети через меню настроек. Но в будущем предоставление такой информации может стать опцией, а не обязательным атрибутом.  К такому выводу можно прийти, проанализировав доступный через Android Open Source Project код. Судя по всему, разработчики операционной системы намерены предоставить операторам возможность скрывать от пользователей информацию о силе сигнала. Эта функция, якобы, была запрошена операторами, и Google согласилась с их требованиями. При этом не уточняется, зачем именно операторам потребовалась такая возможность.  Следует отметить, что это изменение повлияет на показатель «Сила сигнала» в меню «Статус SIM», но не затронет API, работающие с данной информацией. Таким образом, сторонние приложения всё же смогут показывать силу сигнала мобильной сети.  Источник: gsmarena

До такого висновку можна прийти, проаналізувавши доступний через Android Open Source Project код. Судячи з усього, розробники операційної системи намір надати операторам можливість приховувати від користувачів інформацію про силу сигналу. Ця функція, нібито, була запрошена операторами, і Google погодилася з їх вимогами. При цьому не уточнюється, навіщо саме операторам потрібна була така можливість.

Слід зазначити, що ця зміна вплине на показник «Сила сигналу» в меню «Статус SIM», але не торкнеться API, які працюють з цією інформацією. Таким чином, сторонні програми все ж зможуть показувати силу сигналу мобільної мережі.

Джерело: gsmarena