Велика трійка мобільних операторів в складі Київстару, Vodafone Україна і Lifecell буде добровільно надавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України статистичну інформацію про динаміку туристичних потоків абонентів мобільного зв’язку в межах країни.

Большая тройка мобильных операторов в составе Киевстара, Vodafone Украина и Lifecell будет добровольно предоставлять Министерству экономического развития и торговли Украины статистическую информацию о динамике туристических потоков абонентов мобильной связи в пределах страны.  Соответствующий меморандум был сегодня подписан Министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым и представителями компаний Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell. Согласно договору соответствующая статистическая информация должна предоставляться исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью один раз в квартал.  В частности, меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития следующих статистических показателей:  количество внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области / места регистрации (с разбивкой по областям Украины, человек); количество въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившихся более суток в определенной области (с разбивкой по странам, из которых въехали и областям Украины, в которые въехали, человек); количество граждан Украины, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам, человек); средняя продолжительность пребывания туристов в области / городе (“туристических дней”). Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук отметил важность подобного сотрудничества. По его словам, статистическая информации по перемещению туристических потоков по территории страны, полученная от мобильных операторов, позволит более качественно и оперативно исследовать состояние дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития.  Источник: Минэкономразвития

Відповідний меморандум був 26.12.2017 підписаний Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубивым та представниками компаній Київстар, Vodafone Україна і Lifecell. Згідно з договором відповідна статистична інформація повинна надаватися виключно у зведеному знеособленому вигляді з періодичністю один раз у квартал.

Зокрема, меморандум передбачає надання Мінекономрозвитку наступних статистичних показників:

  • кількість внутрішніх туристів, зареєстрованих абонентів мобільного зв’язку, які перебували більше доби поза межами відповідної області / місця реєстрації (з розбивкою по областях України, людина);
  • кількість в’їзних туристів, іноземних абонентів мобільного зв’язку в роумінгу, які перебували більше доби в певній галузі (з розбивкою по країнах, з яких в’їхали і областям України, які в’їхали, людина);
  • кількість громадян України, зареєстрованих абонентів мобільного зв’язку, які виїхали з відповідної області за кордон (з розбивкою по країнам, людина);
  • середня тривалість перебування туристів в області / місті («туристичних днів»).

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук відзначив важливість такого співробітництва. За його словами, статистична інформації по переміщенню туристичних потоків по території країни, отримана від мобільних операторів, дозволить більш якісно і оперативно дослідити стан справ у сфері туризму в Україні, а також, що важливо, вибудовувати більш дієві стратегії її розвитку.

Джерело: Мінекономрозвитку