З’явилися на початку жовтня чутки про те, що компанія Intel планує закрити представництво в Україні, отримали офіційне підтвердження. Як пише ресурс ain, 1 грудня в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явилася копія відповідного рішення про ліквідацію українського юридичної особи «Інтел Україна» (знайти його в базі нам не вдалося).

Появившиеся в начале октября слухи о том, что компания Intel планирует закрыть представительство в Украине, получили официальное подтверждение. Как пишет ресурс ain, 1 декабря в Едином государственном реестре судебных решений появилась копия соответствующего решения о ликвидации украинского юридического лица «Интел Украина» (найти его в базе нам не удалось).  Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита сообщил источнику, что с 1 декабря уже не работает в компании. И пока неясно, как именно Intel планирует в дальнейшем работать на украинском рынке. Наиболее вероятной кажется модель с простым распространением продукции через каналы официальных дистрибьюторов. Маловероятно, что закрытие офиса каким-либо образом скажется на ценах или предложении продукции Intel, представленной на украинском рынке, поскольку дистрибьюторы и раньше действовали автономно. К тому же, не стоит забывать о «серых» поставках.  В то же время сам факт закрытия официального офиса Intel в Украине не может не расстраивать, особенно с учетом того, что он был открыт еще в далеком 1992 году.  Как сообщается, по делу уже назначен ликвидатор, а у кредиторов есть два месяца — до 1 февраля 2018 года – для заявления требований.  Источник: ain.ua

Керівник представництв Intel в Україні, Білорусі та Молдові Дмитро Калита повідомив джерела, що з 1 грудня вже не працює в компанії. І поки неясно, як саме Intel планує надалі працювати на українському ринку. Найбільш вірогідною здається модель з простим поширенням продукції через канали офіційних дистриб’юторів. Малоймовірно, що закриття офісу якимось чином позначиться на цінах або пропозиції продукції Intel, представленої на українському ринку, оскільки дистриб’ютори і раніше діяли автономно. До того ж, не варто забувати про «сірих» поставок.

У той же час сам факт закриття офіційного офісу Intel в Україні не може не засмучувати, особливо з урахуванням того, що він був відкритий ще в далекому 1992 році.

Як повідомляється, у справі вже призначений ліквідатор, а у кредиторів є два місяці — до 1 січня 2018 року – для заяви вимог.

Джерело: ain.ua