У ноутбуках HP виявлена проблема в роботі батарей, що змусило компанію ініціювати кампанію по заміні проблемних компонентів. Причиною тому стали 8 повідомлень користувачів про перегрів, розплавлюванні або обвуглюванні батарейного блоку. У трьох випадках було завдано шкоду майну на суму $4500, а ще в одному випадку користувач отримав опік руки першого ступеня.

В ноутбуках HP выявлена проблема в работе батарей, что вынудило компанию инициировать кампанию по замене проблемных компонентов. Причиной тому стали 8 сообщений пользователей о перегреве, расплавлении или обугливании батарейного блока. В трёх случаях был нанесён ущерб имуществу на сумму $4500, а ещё в одном случае пользователь получил ожог руки первой степени.  В процессе проведенного расследования было обнаружено, что повышенному риску перегрева подвержены аккумуляторы ноутбуков, выпущенные в промежуток времени с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Проблеме подвержены модели ноутбуков HP ProBooks (серий 64x G2 и G3, серий 65x G2 и G3), HPx360 310 G2, HP Envy m6, HP Pavilion x360, HP 11, HP ZBook (17 G3, 17 G4 и Studio G3). Также упоминаются батареи, которые продавались в качестве замены или аксессуара для мобильной рабочей станции HP XBook Studio G4. Пользователям таких устройств рекомендуется активировать безопасный режим батареи и обратиться к сертифицированному специалисту, так как эти батареи не предназначены для замены пользователями.  Позже компания HP опубликовала заявление, в котором указала, что батареи от одного из поставщиков, используемые в некоторых ноутбуках и рабочих станциях, могут представлять собой угрозу безопасности. Проблема затрагивает около 0,1% от всех проданных систем HP на протяжении последних двух лет. Владельцам ноутбуков HP рекомендуется посетить сайт компании и уточнить, следует ли менять батарею в их устройствах. В случае необходимости, замена батарей будет осуществляться бесплатно.  Источник: Engadget

У процесі проведеного розслідування було виявлено, що підвищеному ризику схильні до перегріву ноутбуків акумулятори, випущені в проміжок часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року. Проблемі схильні моделі ноутбуків HP ProBooks (серій 64x G2 і G3, серій 65x G2 і G3), HPx360 310 G2, HP Envy m6, HP Pavilion x360, HP 11, HP ZBook (17 G3, G4 17 і Studio G3). Також згадуються батареї, які продавалися в якості заміни або аксесуара для мобільного робочої станції HP XBook Studio G4. Користувачам таких пристроїв рекомендується активувати безпечний режим батареї і звернутися до сертифікованого фахівця, так як ці батареї не призначені для заміни користувачами.

Пізніше компанія HP опублікувала заяву, в якій вказала, що батареї від одного з постачальників, використовувані в деяких ноутбуках і робочих станціях, можуть представляти собою загрозу безпеці. Проблема зачіпає близько 0,1% від всіх проданих систем HP протягом останніх двох років. Власникам ноутбуків HP рекомендується відвідати сайт компанії і уточнити, чи потрібно міняти батарею в їх пристроях. У разі необхідності, заміна батарей буде здійснюватися безкоштовно.

Джерело: Engadget