Firefox 58 получил очередной прирост производительности и поддержку Progressive Web Apps для Android-версии

Компанія Mozilla випустила нову версію браузера Firefox 58 для Windows, Mac, Linux і Android. У новому релізі виправлені знайдені помилки, а також підвищена продуктивність в деяких завданнях.

У попередній версії браузера Firefox Quantum вже були впроваджені істотні поліпшення, спрямовані на підвищення продуктивності. У браузері Firefox 58 питань продуктивності знову було приділено пильну увагу. В настільній версії був доопрацьований рендеринг графіки (використовуючи Off-Main-Thread Painting Windows) і кешування JavaScript. В результаті, движок браузера більш ефективно виводить зображення на екран, використовуючи виділений потік процесора. Завдяки цьому при запуску важких скриптів JavaScript частота кадрів зросла на 30% (за результатами внутрішніх тестів).

Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 58 для Windows, Mac, Linux и Android. В новом релизе исправлены найденные ошибки, а также повышена производительность в некоторых задачах.  В предыдущей версии браузера Firefox Quantum уже были внедрены существенные улучшения, направленные на повышение производительности. В браузере Firefox 58 вопросам производительности снова было уделено пристальное внимание. В настольной версии был доработан рендеринг графики (используя Off-Main-Thread Painting в Windows) и кэширование JavaScript. В результате, движок браузера более эффективно выводит изображение на экран, используя выделенный поток процессора. Благодаря этому при запуске тяжелых скриптов JavaScript частота кадров возросла на 30% (по результатам внутренних тестов).Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 58 для Windows, Mac, Linux и Android. В новом релизе исправлены найденные ошибки, а также повышена производительность в некоторых задачах.  В предыдущей версии браузера Firefox Quantum уже были внедрены существенные улучшения, направленные на повышение производительности. В браузере Firefox 58 вопросам производительности снова было уделено пристальное внимание. В настольной версии был доработан рендеринг графики (используя Off-Main-Thread Painting в Windows) и кэширование JavaScript. В результате, движок браузера более эффективно выводит изображение на экран, используя выделенный поток процессора. Благодаря этому при запуске тяжелых скриптов JavaScript частота кадров возросла на 30% (по результатам внутренних тестов).

Додатковий приріст продуктивності вдалося забезпечити завдяки впровадженню механізму рендеринга нового покоління WebRender. Разом з тим, реалізовані поліпшення в плані функціональних можливостей і приватності функції Firefox Screenshots. Тепер вона працює і в режимі Private Browsing. Додана можливість блокування відстеження для звичайного режиму браузингу.

Дополнительный прирост производительности удалось обеспечить благодаря внедрению механизма рендеринга нового поколения WebRender. Вместе с тем, реализованы улучшения в плане функциональных возможностей и приватности функции Firefox Screenshots. Теперь она работает и в режиме Private Browsing. Добавлена возможность блокирования отслеживания для обычного режима браузинга.Дополнительный прирост производительности удалось обеспечить благодаря внедрению механизма рендеринга нового поколения WebRender. Вместе с тем, реализованы улучшения в плане функциональных возможностей и приватности функции Firefox Screenshots. Теперь она работает и в режиме Private Browsing. Добавлена возможность блокирования отслеживания для обычного режима браузинга.

У мобільній версії Firefox для Android реалізовані ті ж поліпшення в механізм обробки JavaScript, що і в настільному браузері. Разом з тим, впроваджена підтримка Progressive Web Apps (PWA). Завдяки цьому з веб-додатками тепер можна буде працювати як із звичайними Android-додатками, наприклад, додавати на робочий екран, отримувати повідомлення і т. д. При запуску такої програми на смартфоні воно буде відображатися в повноекранному режимі без елементів інтерфейсу браузера.

В мобильной версии Firefox для Android реализованы те же улучшения в механизме обработки JavaScript, что и в настольном браузере. Вместе с тем, внедрена поддержка Progressive Web Apps (PWA). Благодаря этому с веб-приложениями теперь можно будет работать как с обычными Android-приложениями, например, добавлять на рабочий экран, получать уведомления и т.д. При запуске такого приложения на смартфоне оно будет отображаться в полноэкранном режиме без элементов интерфейса браузера.В мобильной версии Firefox для Android реализованы те же улучшения в механизме обработки JavaScript, что и в настольном браузере. Вместе с тем, внедрена поддержка Progressive Web Apps (PWA). Благодаря этому с веб-приложениями теперь можно будет работать как с обычными Android-приложениями, например, добавлять на рабочий экран, получать уведомления и т.д. При запуске такого приложения на смартфоне оно будет отображаться в полноэкранном режиме без элементов интерфейса браузера.

У мобільному Firefox для Android покращена робота з закладками, додана підтримка відтворення музики у форматі FLAC (Free Lossless Audio Codec), реалізовані деякі поліпшення в інтерфейсі, протокол Safe Browsing оновлено до версії 4. У налаштуваннях додана опція, що дозволяє синхронізувати тільки при наявності стаціонарного мережевого з’єднання (Wi-Fi).

Нова версія браузера Firefox 58 вже доступна для завантаження з офіційного сайту проекту. Користувачі попередньої версії отримають оновлення в автоматичному режимі. Нову версію Firefox для Android можна завантажити в магазині Google Play.

Реліз наступної версії Firefox 59 запланований на середину березня цього року.

Джерело: venturebeat