Спустя более 2,5 лет Windows 10 обошла Windows 7 по распространенности во всем мире (но не в Украине)

Операційна система вийшла ще 29 липня 2015 року, тобто більше двох з половиною років тому. Але незважаючи на всі зусилля Microsoft (часом, як відомо, дуже старанні) по просуванню цієї ОС і досить непогані темпи поширення (під завісу минулого року Windows 10 переступила позначку 600 млн пристроїв) до недавнього часу лідером ринку продовжувала залишатися версія Windows 7. Але якщо вірити свіжої статистики StatCounter, у минулому місяці Windows 10 нарешті обійшла Windows 7 за поширеністю.

Відразу уточнимо, що StatCounter – це інструмент для веб-аналізу трафіку веб-трекери StatCounter встановлені на 2,5 млн веб-сайтів), як і більш широко відомий сервіс Google Analytics. Тобто, цілком ймовірно, що збираючи дані через браузери, інструмент ірландських аналітиків враховує не всі системи.

Так чи інакше, статистика StatCounter за січень 2018 року вказує, що Windows 10 тепер займає 42,78% світового ринку, а Windows 7 — 41,86%. На частку Windows 8.1 доводиться 8,72%, Windows XP займає 3,36%, а Windows 8 і Vista займають 2,44% і 0,74% відповідно.

Операционная система вышла еще 29 июля 2015 года, то есть больше двух с половиной лет назад. Но несмотря на все усилия Microsoft (порой, как известно, слишком усердные) по продвижению этой ОС и весьма неплохие темпы распространения (под занавес прошлого года Windows 10 перешагнула отметку 600 млн устройств) до недавнего времени лидером рынка продолжала оставаться версия Windows 7. Но если верить свежей статистике StatCounter, в минувшем месяце Windows 10 наконец-то обошла Windows 7 по распространенности.  Сразу уточним, что StatCounter – это инструмент для анализа веб-трафика (веб-трекеры StatCounter установлены на 2,5 млн веб-сайтов), как и более широко известный сервис Google Analytics. То есть, вполне вероятно, что собирая данные через браузеры, инструмент ирландских аналитиков учитывает не все системы.  Так или иначе, статистика StatCounter за январь 2018 года указывает, что Windows 10 теперь занимает 42,78% мирового рынка, а Windows 7 — 41,86%. На долю Windows 8.1 приходится 8,72%, Windows XP занимает 3,36%, а Windows 8 и Vista занимают 2,44% и 0,74% соответственно.Операционная система вышла еще 29 июля 2015 года, то есть больше двух с половиной лет назад. Но несмотря на все усилия Microsoft (порой, как известно, слишком усердные) по продвижению этой ОС и весьма неплохие темпы распространения (под занавес прошлого года Windows 10 перешагнула отметку 600 млн устройств) до недавнего времени лидером рынка продолжала оставаться версия Windows 7. Но если верить свежей статистике StatCounter, в минувшем месяце Windows 10 наконец-то обошла Windows 7 по распространенности.  Сразу уточним, что StatCounter – это инструмент для анализа веб-трафика (веб-трекеры StatCounter установлены на 2,5 млн веб-сайтов), как и более широко известный сервис Google Analytics. То есть, вполне вероятно, что собирая данные через браузеры, инструмент ирландских аналитиков учитывает не все системы.  Так или иначе, статистика StatCounter за январь 2018 года указывает, что Windows 10 теперь занимает 42,78% мирового рынка, а Windows 7 — 41,86%. На долю Windows 8.1 приходится 8,72%, Windows XP занимает 3,36%, а Windows 8 и Vista занимают 2,44% и 0,74% соответственно.

Якщо ж відкрити статистику щодо розподілу різних версій цієї операційної системи на ринку України, то можна побачити, що в нашій країні зміна лідера станеться ще нескоро. Windows 7 міцно утримує лідерство з часткою 48,24%, тоді як Windows 10 займає 35,02%. Версії Windows 8.1 і Windows XP приблизно на одному рівні – 6,12% і 5,84%, частка Windows 8 становить 3,93%, а Vista – 0,55%.

Если же открыть статистику касательно распределения различных версий этой операционной системы на рынке Украины, то можно увидеть, что в нашей стране смена лидера произойдет еще нескоро. Windows 7 прочно удерживает лидерство с долей 48,24%, тогда как Windows 10 занимает 35,02%. Версии Windows 8.1 и Windows XP примерно на одном уровне – 6,12% и 5,84%, доля Windows 8 составляет 3,93%, а Vista – 0,55%.Если же открыть статистику касательно распределения различных версий этой операционной системы на рынке Украины, то можно увидеть, что в нашей стране смена лидера произойдет еще нескоро. Windows 7 прочно удерживает лидерство с долей 48,24%, тогда как Windows 10 занимает 35,02%. Версии Windows 8.1 и Windows XP примерно на одном уровне – 6,12% и 5,84%, доля Windows 8 составляет 3,93%, а Vista – 0,55%.

Джерело: StatCounter